اخبار نمایشگاه ها

برگزاری نمایشگاه بین المللی بازسازی دمشق سوریه 2018

برگزاری نمایشگاه بین المللی بازسازی دمشق سوریه 2018

غرفه شرکت شیرآلات تپس در تاریخ 10لغایت 14مهرماه 1397در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی سوریه برگزار شد وغرفه شرکت تپس در این نمایشگاه حاضربودند.

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از15 تا 18 مرداد ماه 98

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از15 تا 18 مرداد ماه 98

غرفه شرکت شیرآلات تپس در تاریخ ششم لغایت نهم 18مرداد ماه 1398در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 38برگزار میشود.