اخبار نمایشگاه ها

برگزاری نمایشگاه بین المللی بازسازی دمشق سوریه 2018

برگزاری نمایشگاه بین المللی بازسازی دمشق سوریه 2018

غرفه شرکت شیرآلات تپس در تاریخ 10لغایت 14مهرماه 1397در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی سوریه برگزار شد وغرفه شرکت تپس در این نمایشگاه حاضربودند.

برگزاری هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از15 تا 18 مرداد ماه 97

برگزاری هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از15 تا 18 مرداد ماه 97

غرفه شرکت شیرآلات تپس در تاریخ 15لغایت 18مرداد ماه 1397در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 38Aبرگزار شد.